Néhány lelkes és elhivatott napelemes iparági szereplő kezdeményezéséből 2010-ben alakult meg a MANAP Iparági Egyesület (MANAP), melyhez azóta az iparágban aktív cégek jelentős része csatlakozott. A Magyarországon kiépült napelemes villamos energia termelő kapacitások nagyobb része a MANAP tagok beszállítói, vagy telepítői tevékenységének eredményeképpen jött létre.

A MANAP célja

A MANAP alapvető célja, hogy a napelemes (fotovillamos, photovoltaic - PV) technológia által nyújtott zöld energia társadalmi és gazdasági hasznossága szempontjából méltó helyére kerüljön a magyar energiamixben.

A fenti cél eléréséhez egy kiszámítható és hosszútávon fenntartható növekedéssel bíró piaci környezet szükséges, amely mentes a szélsőséges kilengésektől. Ez az alapvető feltétele a többségében KKV méretű hazai napelemes cégek és a hazai napelemes szakemberek stabil fejlődésének.

Az Egyesület tevékenysége

A MANAP független szakmai érdekképviseletként végzi tevékenységét, a tagok, illetve az elnökség társadalmi munkában vesznek részt a MANAP munkájában. Civil szervezetként nem az egyes társaságok érdekeit, hanem az összes, az iparágban valamilyen formában érdekelt társaság/szervezet közös céljait képviseljük az alábbi tevékenységeink során:

Szakmai partnerként a napelemes iparágban aktív társaságok véleményének, tapasztalatainak és az iparággal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatoknak a kommunikálása, tanácsadás az alábbi szabályozói szervek, illetve villamos hálózatot üzemeltető társaságok felé:

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • Nemzetgazdasági Minisztérium

 • Külügyminisztérium

 • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 • Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Kht.

 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,

 • MAVIR Zrt.

 • Elosztói hálózati engedélyesek

 • Ismeretterjesztés és a szélesebb körű PV alkalmazás elősegítése a megfelelő fórumokon előadásokon, workshopokon keresztül

 • Jövőbeni piaci/iparági (nemzetközi és hazai) előrejelzések, tendenciák vizsgálata

 • A tagok naprakész jogi és szabályozási információkkal történő ellátása

 • Az iparági szereplők egymás közötti kapcsolatainak elősegítése

 • Rendszeres hírlevél a napelemes iparág és a megújuló energiák szempontjából releváns hírekről

Várunk továbbá minden építő szándékú gondolatot, ötletet, szakmai észrevételt, amelyek hozzásegíthetik a MANAP-ot ahhoz, hogy munkáját nagyobb hatékonysággal tudja végezni.

Tagság

A céljainkkal azonosulni tudókat szívesen látjuk tagjaink között az alábbi területekről link>> (tagfelvétel):

 • tervezéssel, kivitelezéssel, installációval foglalkozó társaságok,

 • kereskedők, forgalmazók,

 • gyártói kapacitással rendelkező termelők,

 • fejlesztők (K+F, alkalmazott kutatás),

 • szolgáltatók, befektetők,

 • szakmai és civil szervezetek,

 • intézmények,

 • magánszemélyek

 • PV rendszer tulajdonosok, üzemeltetők (hétvégi háztól az erőműig)