A A A

a www.MANAP.hu weboldal használatáról

2018.  január 1.

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy érdeklődésével bennünket tisztel meg! 
A www.MANAP.hu honlapot az MANAP Iparági Egyesület üzemelteti. 
Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapon keresztül tájékozódhat és kapcsolatba léphet velünk.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a weboldal használatával Ön kifejezetten elfogadja a jelen Weboldal Használati Feltételeket.
A honlapon esetlegesen feltüntetett árak csupán tájékoztató jellegűek.
Ha a jelen Weboldal Használati Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel vállalkozókkal, vagy munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

1.1. Jelen Weboldal Használati Feltételek kiterjednek a magánszemély fogyasztó Látogatókra, a gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű látogatókra (Üzleti Látogató) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból keresi fel a honlapot. Az Üzleti Látogatók a továbbiakban együttesen úgy is, mint: "Látogatók illetve Látogató".

1.2. Jelen Weboldal Használati Feltételek 2018. január 1. napjától visszavonásig hatályos.

 

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

  Név:   MANAP Iparági Egyesület
  Székhely:   1095 Budapest, Mester utca 87. IV. em. 207. (Mester Udvarház)
  Levelezési cím:   1095 Budapest, Mester utca 87. IV. em. 207. (Mester Udvarház)
  Nyilvántartásba vevő bíróság:    Fővárosi Törvényszék 
  Nyilvántartási szám:   01-02-0014145
  Adószám:   18152841-2-43
  Képviselő:   Szolnoki Balázs Ádám elnök
  Telefonszámok:   +36 1 800 9107
  Fax:   --
  E-mail:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Honlap:   www.MANAP.hu
  Bankszámlaszám:   11714006-20448822
  Adatvédelmi nyilvántartási szám:   Manap636519796838131300

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai

  Név:   ITM Creative Group Kft.
  Cím:   1027 Budapest, Margit körút 48.
  Tárolás helye:   Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  Elérhetőség:   +36 30 592 00 99
  Felelős személy:   Kocsis Norbert

 

Felelősség:

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy MANAP nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
MANAP kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, MANAP ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a MANAP jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a MANAP jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért MANAP nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti- és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a MANAP-nak. Ha a MANAP jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
MANAP és Felhasználó között a jelen Weboldal Használati Feltételek alapján létrejött jogviszony megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a MANAP törli a Felhasználó regisztrációját.

 

3. A Weboldal Használati Feltételek elfogadása

A Látogató az árajánlat kérése előtt köteles megismerni a jelen Weboldal Használati Feltételek rendelkezéseit. A www.manap.hu honlap használatával a Látogató kifejezetten elfogadja a jelen Weboldal Használati Feltételek rendelkezéseit, és az maradéktalanul a Látogató és a MANAP között esetlegesen létrejövő szerződés részét képezi. 
3.1. A weboldal nyelve

A jelen Weboldal Használati Feltételek és a honlap nyelve a magyar nyelv.

 

4. A weboldalról

4.1. MANAP a www.MANAP.hu webcím alatt weboldalt üzemeltet, amelyen a tagjai által forgalmazott termékek és szolgáltatások megismerhetők (a továbbiakban "weboldal") a weboldalt felkereső Látogatók által egy internetes felületen keresztül.

A honlapon az regisztrálhat, aki betöltötte 18. életévét.
A weboldal kizárólag tájékoztatási és ismeretterjesztési célokat szolgál! A honlap nem webáruház, annak használatával szerződés nem jön létre a felek között. 

4.2. A Látogató a honlap használatával kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok vannak beültetve:

-Google analytics kód
-Google adwords remarketing kód
-Google adwords konverzió követő kód
-Facebook remarketing kód
-Facebook konverzió követő kód
A honlapunkra érkező látogatók IP-címét Google és Facebook rögzíti, és a látogatást követő 30 napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton, Facebook üzenő falon.

 

5.  Panaszügyintézés

A fogyasztó a MANAP tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

MANAP Iparági Egyesület

1095 Budapest, Mester utca 87. IV. em. 207. (Mester Udvarház)

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszám: +36-1 800 9107

 

A panaszügyintézés mindig az egyedi szerződés feltételeinek és a magyar jogszabályi feltételeknek megfelelően történik.

Amennyiben a MANAP és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

 

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat a www.MANAP.hu oldalon érheti el.

 

7. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. MANAP a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a MANAP előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a MANAP előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen Weboldal Használati Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve a Weboldal Használati Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a MANAP előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A MANAP fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.MANAP.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a MANAP által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a MANAP adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a MANAP külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a MANAP által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a MANAP adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a MANAP a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

8. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, azok nem mindig és mindenben felelnek meg a valóságnak! 

 

9. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Látogató felelőssége, hogy a Látogató által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. A Látogató a weboldal használatával tudomásul veszi, hogy a MANAP jogosult a Látogató hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Látogatóra hárítani. A MANAP a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát eredményezheti. 

 

10. Egyéb

Ha a Weboldal Használati Feltételek valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
A MANAPnak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe és ilyenhez nem is csatlakozott. 

 

11. Irányadó jog, jogkikötés

11.1. A jelen Weboldal Használati Feltételek nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok - így különösen a Polgári Törvénykönyv - rendelkezései az irányadóak.
11.2. A weboldal használatából eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a MANAP mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) hatáskörrel rendelkező bíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetékességének.
11.3. Jelen Weboldal Használati Feltételek a MANAP által kibocsátott újabb Weboldal Használati Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben és hatályban.

 

Kelt: Budapest , 2018. 01. 01.

MANAP képv.:
Szolnoki Balázs Ádám elnök

facebook_page_plugin

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

* indicates required
Felhasználási feltételek